Edukacja

Prawidłowa edukacja sportowa (treningowa) musi iść w parze z edukacją szkolną. SMS Stalowa Wola ma kształtować ludzi inteligentnych – „sportowców myślących”, gotowych na przygodę w europejskim futbolu, a w przypadku niepowodzenia w sporcie – daje swoim uczniom szansę na kontynuowanie nauki w związku z należycie przeprowadzonym procesem edukacyjnym na etapie szkoły podstawowej i liceum.

Proces dydaktyczny SMS Stalowa Wola został dopasowany do wyczerpujących i czasochłonnych zajęć sportowych. Odpowiednie dostosowanie programu oraz siatki zajęć jest priorytetem dla dyrektora SMSu oraz kadry nauczycielskiej szkoły.

Bezpośrednia kooperacja nauczycieli szkoły oraz trenerów SMSu jest jedną z podstaw jej funkcjonowania. Proces edukacji sportowej musi iść w ścisłym związku z procesem edukacji ogólnej.

Osiągane wyniki przez podopiecznego SMSu oceniać należy w ujęciu całościowym tzn. patrząc na aspekty jego edukacji i osiąganych wyników w szkole, tak samo jak na wyniki i osiągnięcia sportowe. Nie ma dobrego, odpowiedzialnego i inteligentnego piłkarza, który nie jest odpowiednio wykształcony.

Bezpośrednia zależność procesu edukacji szkolnej od procesu rozwoju sportowego objawia się m.in. poprzez nieuwzględnianie zawodników (odsuwanie od 1-go składu) czy też odsuwanie od treningów w przypadku słabych wyników w nauce, o których Trenera koordynatora i trenerów grup informują bezpośrednio nauczyciele.

Każdy zawodnik, który nie osiąga odpowiednich wyników w szkole zostaje poddany odpowiedniej analizie przez nauczycieli, trenerów grup oraz psychologa sportu, celem zidentyfikowania problemu. Indywidualne zajęcia korepetycyjne są środkiem, który pomaga wrócić na odpowiedni tor edukacji szkolnej.