Monitoring rozwoju

Każdy proces treningowy wymaga badania osiąganych wyników. Celem prawidłowego określenia czy proces treningowy przynosi efekt, należy jego beneficjentów poddać odpowiedniej kontroli.

Stały monitoring rozwoju zawodnika w aspekcie sportowym, fizycznym i psychologicznym pozwala sprawdzić czy dynamika jego rozwoju stoi na odpowiednim poziomie i czy proces treningowy należy zintensyfikować, pozostawić na aktualnym poziomie czy jego tempo obniżyć.

Nie ma nowoczesnego piłkarskiego procesu treningowego bez odpowiedniego naukowego ujęcia, który objawia się właśnie monitoringiem sportowców pod kątem rozwoju fizycznego, psychologicznego oraz stricte specjalistycznego w danej dziedzinie sportu.

Wyniki monitoringu fizycznego i psychologicznego przetwarzany są przez koordynatora szkolenia sportowego SMS Stalowa Wola i trenerów.